Menu
  • Projektivalvonta

Projektivalvonta

Projektivalvontaa suunnittelusta takuutarkastukseen ja loppudokumentointiin asti

Tarjoamme sähkö-, tietoliikenne- ja valaistusverkkojen puolueetonta projektivalvontapalvelua. Rakennushankkeen projektinjohtajana toimimme kohteen tilaajan edunvalvojana.

Projektivalvontapalvelumme päätavoitteina ovat tuotantolaadun sopimuksenmukaisuuden varmistaminen, virheiden ja ongelmien ennalta ehkäiseminen sekä ajallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen varmistaminen.

Projektivalvontapalveluumme voi kuulua myös suunnittelun, urakoinnin ja hankintojen kilpailutus sekä tilaaminen. Hankinnat toteutamme tilaajan kanssa sovitun hankintapakettijaon mukaisesti, ja hankinnat tehdään tilaajan nimiin tämän hyväksynnän jälkeen.

Puolueettomana asiantuntijana autamme mielellämme myös silloin, kun tarvitset näkemystä tai valvontaa nykyisten sopimuskumppaniesi kanssa.

 

projektinvalvonta